คนพม่าเซ็นสัญญา

คนงานเดินทาง

คนงานตรวจสุขภาพ

คนงานเข้าที่พัก

ที่พักคนงาน

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงานโรงงาน

ภาพหน้าโรงงาน / ภาพลักษณะงานที่ปฎิบัติ / ภาพหอพัก

โทรเลย