บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวดีกว่า

เรามองเห็นถึงความจําเป็นของการแก้ปัญหาแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน คุณภาพของแรงงานไม่ได้มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยของนายจ้าง และข้อจํากัดต่าง ๆ ของแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน

previous arrow
next arrow
Slider

Foreign Worker Employment Agency C.E.O Services Co.,Ltd

- มีทีมงานที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชํานาญ

- มีคณะที่ปรึกษาจากนักบริหาร นักวิชาการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ต่าง ๆ

 

- มีทีมงานฝ่ายปฏิบัติงานภาคสนาม สามารถเข้าถึงสถานประกอบการและ แรงงานต่างด้าว


Hotline : 02-574-0321

โทรเลย